آخرین وضعیت معاملات تالار صنعتی و طلا

آخرین وضعیت شمش بیلت در بورس کالا

به صورت تجمیعی، بالغ بر 110,000 تن عرضه و 147,900 تن تقاضا برای شمش بیلت در دوهفته گذشته به ثبت رسید. همچنین، متوسط نرخ شمش بیلت طی دوهفته گذشته در سطح 23.01 میلیون تومان قرار گرفت که نشان از رشد 3 درصدی دارد.

در هفته گذشته نیز، قیمت شمش بلیت فخوز شاهد رشد  قیمتی بوده و با افزایش 3 درصدی نسبت به هفته ماقبل خود به قیمت 23.41 میلیون تومان در هر تن رسید. این در حالی است که، نرخ شمش ناحیه CIS نیز با 1 درصد کاهش در هفته گذشته همراه بوده و از 502 دلار به 498 دلار بر تن رسید.

آخرین وضعیت اسلب در بورس کالا

به صورت تجمیعی، مجموعا 80,000 تن عرضه و تقاضا  20,000تنی در دوهفته گذشته به ثبت رسید و با نرخ میانگین 23.8 میلیون تومان همراه بود که با 1 درصد افزایش همراه بود.

در معاملات هفته گذشته نیز، قیمت اسلب با 4 درصد افزایش به قیمت 24.5 میلیون تومان بر تن معامله شده و نرخ اسلب ناحیه CIS نیز بدون تغییر قیمتی در قیمت 525 دلار در تن بود.

آخرین روند نسبت‌های معاملاتی زنجیره سنگ آهن و فولاد در معاملات بورس کالا

آخرین وضعیت معاملات زنجیره فولاد در بورس کالا به تفکیک محصولات

اسلب فولاد هرمزگان و خوزستان با افزایش 4 درصدی، بلوم  5PS-150فولاد خوزستان، کاوه و ارفع به ترتیب با افزایش 5، 3 و 2 درصدی در قیمت پایانی نسبت به هفته گذشته همراه بوده است.

آهن اسفنجی فولاد سبزوار، غدیر ایرانیان و خوزستان به ترتیب با افزایش 3 و 2 درصدی، گندله گهر زمین و چادرملو نیز با افزایش 1 درصدی و کنسانتره چادرملو و گهرزمین به ترتیب با افزایش 2 و کاهش 2 درصدی نسبت به هفته گذشته مورد معامله قرار گرفتند.

آخرین وضعیت کاتد مس در بورس کالا

به صورت تجمیعی، مجموعا 9,000 تن عرضه و 15,720 تن تقاضا برای کاتد مس در دوهفته گذشته ثبت شده و با افزایش 32 درصدی به نرخ میانگین 525 میلیون تومان به ازای هر تن رسید.

در معاملات هفته گذشته نیز، کاتد مس فملی با افزایش 1 درصدی قیمت روبرو بوده و با قیمت 529 میلیون تومان بر تن معامله شد، و همچنین نرخ کاتد مس در بورس کالای لندن با 0.5 درصد افزایش در هفته گذشته همراه بود و به 9،457 دلار بر تن رسید.

آخرین وضعیت شمش روی در بورس کالا

در معاملات تجمیعی در دوهفته گذشته، مجموع 850 تن عرضه و تقاضای 1,350 تن به ثبت رسید. همچنین، متوسط نرخ شمش روی طی دوهفته گذشته در سطح 135 میلیون تومان قرار گرفت که نشان از افزایش 19 درصدی دارد.

در معاملات هفته گذشته، شمش روی با افزایش 23 درصدی قیمت روبرو بوده و با قیمت 141.4 میلیون تومان بر تن معامله شد و نیز نرخ بورس کالای لندن نیز با 13.3 درصد افزایش همراه بوده است.

آخرین وضعیت شمش آلومینیوم در بورس کالا

در معاملات تجمیعی در دوهفته گذشته، مجموع 1,800 تن عرضه و تقاضای 2,875 تن ثبت شد و با افزایش 11 درصدی به نرخ میانگین 145 میلیون تومان به ازای هر تن رسید.

معاملات در هفته گذشته، شمش آلومینیوم فایرا  بدون تغییر قیمتی بوده و با قیمت 145 میلیون تومان بر تن معامله شد و همچنین نرخ آلومینیوم در بورس کالای لندن نیز بدون تغییر قیمت در نرخ 2,454 دلار بر تن معامله شد.

آخرین وضعیت گواهی شمش طلا در بورس کالا

در معاملات هفته گذشته، مجموع 1,664,098 گواهی شمش طلا (0.1گرم) به ارزش 842 میلیارد تومان معامله شده است که به نسبت هفته ماقبل آن به ترتیب با افزایش 234 و 254 درصد همراه بوده است و قیمت هر گواهی شمش با افزایش 6 درصدی به 5,058,031 ریال رسیده است.

در معاملات آتی شمش، اختلاف قیمت نماد های سررسید شهریور و آبان ماه در آخرین روز معاملاتی دو هفته گذشته نسبت به گواهی نقدی شمش به ترتیب، 21 و  31 درصد رسید که نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته شاهد کاهش 18 و 25 درصدی بود.

پیام بگذارید