بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

وضعیت بازدهی صنایع در هفته منتهی به 5 اردیبهشت 1403

صنایع بزرگ بازار در هفته گذشته، شاهد بازدهی 5.7 درصدی به صورت میانگین بودند.

تجهیزات صنعتی، سخت‌افزار و تجهیزات و فعالیت مرتبط با اوراق بهادار با بازدهی 11.5 ، 11.0 و 10.3 درصدی، بیشترین بازدهی را در بین صنایع بزرگ در هفته گذشته را داشتند.

حمل زمینی، محصولات پاک‌کننده و خرده‌فروشی با بازدهی 0.0 ، 1.1 و 1.3 درصدی، کمترین بازدهی را در هفته گذشته در بین صنایع بزرگ بازار ثبت کردند.

پیام بگذارید