گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/09

️ در بازار امروز اتفاق افتاد:

افت 0.87 درصدی شاخص کل

کاهش 20 درصدی ارزش معاملات خرد نسبت به روز معاملاتی قبل و رسیدن به 4.260 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون هفتگی و ماهانه)

خروج 120 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی

ورود 120 میلیارد تومانی پول به صندوق های کالایی توسط اشخاص حقیقی

رایانه، سرمایه گذاری ها و حمل و نقل و انبارداری بیشترین ورود پول حقیقی به صنایع و فلزات اساسی،خودرو و ساخت قطعات بیشترین خروج پول حقیقی از صنایع را به خود اختصاص دادند.

پیام بگذارید