مقایسه آخرین وضعیت اوره فوب ایران و منطقه خاورمیانه

قیمت اوره فوب ایران در هفته گذشته با کاهش قیمت 2.9 درصدی به سطح 252.5 دلار در هر تن رسید.

 قیمت اوره در منطقه خاورمیانه در هفته گذشته، بر اساس گزارش آرگوس با افزایش قیمت 2.1 درصدی به سطح 289.5 دلار در هر تن، رسید.

قیمت گاز طبیعی در هاب اروپا در هفته گذشته با کاهش 4.5 درصدی شاهد رسیدن به سطح 29.3 یورو در هر مگاوات بر ساعت بود. در حالی که جریان صادرات گاز نروژ به اروپا کاهش یافته و بریتانیا نیز به دلیل مشکلات فنی مجبور به کاهش تولید گاز خود شده، میزان بالای ذخایر مخازن اروپا که در سطح 62 درصد قرار گرفته و انتظار دمای متعادل هوا در روزهای آینده، باعث کاهش نگرانی‌ها نسبت به سطح کنونی عرضه در بازار شده است.

پیام بگذارید