وضعیت نرخ تورم در دوازده ماه اخیر

وضعیت تورم در فروردین ماه

داده‌های منتشره توسط مرکز آمار، تصویر متفاوتی از وضعیت تورم در اولین ماه سال 1403 را ارائه می‌کند. بر اساس آمارهای اعلامی، قیمت‌های مصرف‌کنندگان در مقیاس ماهانه شاهد رشد 2.6 درصدی در فروردین ماه بوده که شتاب افزایشی این شاخص نسبت به اسفند ماه گذشته، 0.6 درصد بالاتر بوده است. از طرف دیگر در مقیاس نقطه به نقطه، رشد تورم در فروردین ماه نسبت به فروردین گذشته با 1.4 درصد کاهش،  نسبت به رقم این شاخص در اسفند ماه به 30.9 درصد رسیده که کمترین شتاب افزایشی آن از مرداد 1399 محسوب می‌شود. در دوازده ماهه منتهی به فروردین 1403 نسبت به دوره مشابه منتهی به فروردین 1402 نیز نرخ رشد سالیانه تورم به 38.8 درصد کاهش یافته که 1.9 درصد کمتر از اسفند ماه محسوب می‌شود.

در بین زیرگروه‌ها، تورم خوراکی‌ها در مقیاس ماهانه با افزایش 1.3 درصدی شتاب رشد خود نسبت به اسفند ماه، در سطح 2.9 درصد قرار گرفته است و تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز شاهد افزایش 0.3 درصدی سرعت رشد خود نسبت به اسفند ماه به 2.5 درصد شده است. در مقیاس نقطه به نقطه نیز تورم خوراکی‌ها معادل با 23.8 درصد (کاهش 1.4 درصدی نسبت به اسفند) بوده و تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز 34.8 درصد (1.3 درصد کاهش شتاب رشد) ثبت شده است. علت بروز رشد شدید تورم گروه غیرخوراکی را می‌توان مرتبط با افزایش شدید تورم بخش مسکن دانست به صورتی که تورم نقطه‌به‌نقطه گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها به 40.7 درصد رسیده است.

لازم به ذکر است که برای کاهش تورم نقطه به نقطه به کانال 20 درصدی در سال جاری، بایستی تورم ماهانه به صورت میانگین کمتر از 2.1 درصد قرار بگیرد.

پیام بگذارید