بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

وضعیت بازدهی صنایع در هفته منتهی به 12 اردیبهشت 1403

-صنایع بزرگ بازار در هفته گذشته، شاهد بازدهی 2.1- درصدی به صورت میانگین بودند.

-بنادر و کشتیرانی، ماشین‌الات و لاستیک و پلاستیک با بازدهی 4.8 ، 2.9 و 1.3 درصدی، بیشترین بازدهی را در بین صنایع بزرگ در هفته گذشته را داشتند.

-حمل و نقل ریلی، قطعات خودرو و زغال‌سنگ با بازدهی 7.8- ، 6.1- و 6.1- درصدی، کمترین بازدهی را در هفته گذشته در بین صنایع بزرگ بازار ثبت کردند.

پیام بگذارید