مقایسه آخرین وضعیت اوره فوب ایران و منطقه خاورمیانه

-قیمت اوره فوب ایران در هفته گذشته با افزایش قیمت 1.6 درصدی به سطح 256 دلار در هر تن رسید.

-قیمت اوره در منطقه خاورمیانه در هفته گذشته، بر اساس گزارش آرگوس با افزایش قیمت حدودا 1 درصدی به سطح 292 دلار در هر تن، رسید.

قیمت گاز طبیعی در هاب اروپا در هفته گذشته با حدود 2.3 درصد افزایش در سطح 30 یورو در هر مگاوات بر ساعت قرار گرفته است. پیش‌بینی دمای هوا برای هفته‌های آتی اندکی کاهش یافته اما سطح صادرات نروژ مجددا در حال بازگشت به محدوده نرمال است که این امر نوسانات قیمتی گاز طبیعی را محدود کرده است.

پیام بگذارید