بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

وضعیت بازدهی صنایع در هفته منتهی به 19 اردیبهشت 1403

-صنایع بزرگ بازار در هفته گذشته، شاهد بازدهی 2.1- درصدی به صورت میانگین بودند.

-نساجی، زغال‌سنگ و ماشین آلات با بازدهی 3.3 ، 1.0 و 0.7 درصدی، بیشترین بازدهی را در بین صنایع بزرگ در هفته گذشته را داشتند.

-فلزات غیر آهنی، سخت‌افزار و تجهیزات و حمل و نقل بار زمینی با بازدهی 5.3- ، 4.9- و 4.4- درصدی، کمترین بازدهی را در هفته گذشته در بین صنایع بزرگ بازار ثبت کردند.

پیام بگذارید