گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/25

️ در بازار امروز اتفاق افتاد:

رشد 0.2 درصدی شاخص کل

رسیدن ارزش معاملات خرد به 3.986 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون ماهانه)

خروج 132 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی

ورود 242میلیارد تومانی پول به صندوق های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی

انبوه سازی، صنایع نیروگاهی، سرمایه گذاری ها بیشترین ورود پول حقیقی به صنایع و محصولات شیمیایی،بانک ها، خودرو وساخت قطعات بیشترین خروج پول حقیقی از صنایع را به خود اختصاص دادند.

پیام بگذارید