روند قیمت جهانی متانول

قیمت متانول در بازارهای اروپا و چین

-متانول در معاملات نقدی بازارهای اروپایی شاهد ادامه روزهای باثبات بوده و حجم نسبتا مناسب عرضه در بازار باعث شده برنامه تعمیرات دوره‌ای واحدهای متعدد اروپایی و آمریکایی، نتواند فشاری بر قیمت‌ها واردنماید.

-میانه دامنه قیمتی بر اساس فوب روتردام با کاهش 0.6 درصدی در سطح 303 یورو (326 دلار) در هر تن قرار گرفت.

-متانول چین در هفته گذشته شاهد ثبات و تغییرات اندک در قیمت‌ها بوده اگرچه عوامل متضادی در حال اثرگذاری در بازار است. از طرفی سطح موجودی انبارهای ساحلی کاهش یافته اما از طرف دیگر تقاضای واحدهای متانول به اولفین با توجه به تحلیل‌رفتن حاشیه سود آن‌ها به دلیل افت قیمت اتیلن، به صورت تئوریک شاهد روند نزولی خواهد بود.

-میانگین قیمت محموله‌های وارداتی بر اساس نرخ CFR چین با 1 دلار افزایش در سطح 301 دلار در هر تن قرار گرفته بود.

پیام بگذارید