مقایسه آخرین وضعیت اوره فوب ایران و منطقه خاورمیانه

-قیمت اوره فوب ایران در هفته گذشته بدون تغییر قیمت در سطح 256.5 دلار در هر تن معامله شد.

-قیمت اوره در منطقه خاورمیانه در هفته گذشته، بر اساس گزارش آرگوس با کاهش قیمت 4.3 درصدی به سطح 279.5 دلار در هر تن، رسید.

قیمت گاز طبیعی در هاب اروپا در هفته گذشته با حدود 0.4 درصد کاهش در سطح 29.86 یورو در هر مگاوات بر ساعت قرار گرفته است. در حال حاضر برای ماه‌های آینده انتظار افزایش قیمت‌ها وجود دارد زیرا رشد تقاضا از جانب آسیا باعث هدایت محموله‌های LNG بیشتری به مقصد آن به جای اروپا خواهد شد که می‌تواند تجدید موجودی ذخایر گاز اروپا را با دشواری روبرو نماید.

پیام بگذارید