گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/03/01

️ در بازار امروز اتفاق افتاد:

رشد 0.07 درصدی شاخص کل

کاهش 40 درصدی ارزش معاملات خرد نسبت به روز معاملاتی گذشته و رسیدن به 2.607 میلیارد تومان (به دلیل اعمال محدودیت دامنه نوسان قیمت)

خروج 195.2 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی

ورود 1.141 میلیارد تومانی پول به صندوق های درآمدثابت توسط اشخاص حقیقی

سرمایه گذاری ها، مخابرات و خدمات فنی مهندسی بیشترین ورود پول حقیقی به صنایع و محصولات شیمیایی ، خودرو و ساخت قطعات ، انبوه سازی بیشترین خروج پول حقیقی از صنایع را به خود اختصاص دادند.

خلاصه وضعیت بازار سرمایه در تاریخ 1 خرداد 1403

پیام بگذارید