بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

وضعیت بازدهی صنایع در هفته منتهی به 1 خرداد 1403

-صنایع بزرگ بازار در هفته گذشته، شاهد بازدهی 3.2- درصدی به صورت میانگین بودند.

-نساجی، فلزات غیر آهنی و حمل بار زمینی با بازدهی 2.2 ، 0.9 و 0.6 درصدی، بیشترین بازدهی را در بین صنایع بزرگ در هفته گذشته را داشتند.

-زغال‌سنگ، ماشین آلات و شیرینیجات با بازدهی 8.8- ، 6.7- و 6.6- درصدی، کمترین بازدهی را در هفته گذشته در بین صنایع بزرگ بازار ثبت کردند.

پیام بگذارید