بررسی روند بازار سرمایه در هفته گذشته

نگاهی به روند بازار سرمایه در هفته گذشته

-بازار سهام در هفته گذشته عمدتا تحت تاثیر شرایط کشور به دلیل شهادت ریاست جمهوری بود و دو روز تعطیلی را به دلیل این رویداد غیرمنتظره تجربه نمود. حال در شرایط مذکور، بازار سرمایه به انتظار تغییرات در بدنه دولت خواهد نشست.

-در روزهای اخیر نیز، بازار عمدتا در حال رقابت با نرخ‌های سود بالاتر از 30 درصد در نمادهای اخزا و صندوق‌های درآمد ثابت بود. پرداخت این میزان نرخ سود باعث کاهش نسبت قیمت به درآمد بازار شده و فرصت رشد سهام شرکت‌ها را پایین آورده است.

-نهایتا در هفته گذشته، شاخص کل بورس و ارزش دلاری بازار کاهش‌ حدود 2درصدی را تجربه نموند.

پیام بگذارید