گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/03/06

️ در بازار امروز اتفاق افتاد:

افت 0.93 درصدی شاخص کل

ثبت ارزش معاملات خرد 2.150 میلیارد تومان (به دلیل اعمال محدودیت دامنه نوسان قیمت)

خروج 655 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی

ورود 650 میلیارد تومانی پول به صندوق های درآمدثابت توسط اشخاص حقیقی

کاشی و سرامیک بیشترین ورود پول حقیقی به صنایع و فلزات اساسی، بانک ها، فرآورده های نفتی بیشترین خروج پول حقیقی از صنایع را به خود اختصاص دادند.

خلاصه وضعیت بازار سرمایه در تاریخ 6 خرداد 1403

پیام بگذارید