وضعیت تورم مصرف‌کنندگان درماه گذشته

وضعیت تورم مصرف‌کنندگان در اردیبهشت ماه 1403

-مرکز آمار اقدام به انتشار داده‌های قیمتی اردیبهشت ماه نموده که بر اساس آمارهای منتشره، تورم در مقیاس ماهانه و نقطه‌به نقطه با افزایش روبرو شده، اما تورم سالیانه با کاهش مواجه شده است.

-بر اساس داده‌های مرکز آمار، قیمت‌های مصرف‌کنندگان در اردیبهشت ماه شاهد افزایش 2.8 درصدی نسبت به فروردین ماه بوده که سرعت تورم ماهانه رشد 0.2 درصدی را در مقایسه با عملکرد فروردین ماه داشته است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، تورم نقطه به نقطه افزایش 31 درصدی را تجربه کرده که 0.1 درصد نسبت به شاخص مشابه ماه فروردین رشد کرده است. در 12 ماه منتهی به اردیبهشت 1403، قیمت‌ها در مقایسه با دوره مشابه منتهی به اردیبهشت 1402، 37 درصد افزایش داشته که نسبت به فروردین ماه، 1.8 درصد از سرعت رشد این شاخص کاسته شده است.

-در مقیاس ماهانه عمده بار افزایش تورم بر عهده گروه خدمات و کالاهای غیرخوراکی بوده که سرعت رشد 3.3 درصدی را نسبت به فروردین تجربه کرده در حالی که شتاب رشد گروه خوراکی‌ها به 1.8 درصد کاهش داشته است. در مقیاس نقطه به نقطه نیز تورم گروه خوراکی با 1 درصد کاهش به 22.8 درصد رسیده اما گروه غیرخوراکی و خدمات با 0.7 درصد افزایش در سطح 35.5 درصد قرار گرفته است.

-لازم به ذکر است برای کاهش تورم نقطه به نقطه به کمتر از 30 درصد در ماه آینده، رشد تورم ماهانه بایستی حداکثر در سطح 1.2 درصد در خرداد ماه قرار بگیرد.

پیام بگذارید