بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

وضعیت بازدهی صنایع در هفته منتهی به 9 خرداد 1403

-صنایع بزرگ بازار در هفته گذشته، شاهد بازدهی 1.7- درصدی به صورت میانگین بودند.

-بنادر و کشتیرانی و شیرینیجات با بازدهی 0.6 و 0.3 درصدی، بیشترین بازدهی را در بین صنایع بزرگ در هفته گذشته را داشتند.

-سخت‌افزار و تجهیزات، محصولات لبنی و نساجی با بازدهی 6.1- ، 3.9- و 3.6- درصدی، کمترین بازدهی را در هفته گذشته در بین صنایع بزرگ بازار ثبت کردند.

پیام بگذارید