هفته‌نامه “تحلیل بازارهای ایران و جهان”هفته دوم خرداد 1403

هفته‌نامه “تحلیل بازارهای ایران و جهان”
هفته دوم خرداد ماه ۱۴۰۳

-انتظارIMF  از افزایش برآورد رشد اقتصادی چین به 5 درصد در سال 2024 با عملکرد بهتر از انتظار در سه ماهه اول

-تردید در ابعاد کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا با افزایش بیش از انتظار تورم حوزه یورو به سطح 2.6 درصدی در ماه می

-کاهش غیرمنتظره شاخص PMI بخش تولید کشور چین در ماه می و رسیدن به سطح 49.5 واحدی

-رکوردشکنی میزان بدهی اقتصاد جهانی در سه ماهه اول 2024 با صعود به سطح 15.1 تریلیون دلاری

-ثبت کسری تجاری غیرنفتی 1.1 میلیارد دلاری کشور در دو ماهه ابتدایی 1403 بنا بر داده‌های سازمان گمرک ایران

-شتاب تندتر هزینه‌های تولید گروه صنعت در فروردین ماه 1403 بر اساس گزارش تورم تولیدکنندگان مرکز آمار

پیام بگذارید