بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

وضعیت بازدهی صنایع در هفته منتهی به 16 خرداد 1403

-صنایع بزرگ بازار در هفته گذشته، شاهد بازدهی 1.2- درصدی به صورت میانگین بودند.

-خودرو، بنادر و کشتیرانی و لاستیک و پلاستیک با بازدهی 3.8 ، 3.0 و 2.7 درصدی، بیشترین بازدهی را در بین صنایع بزرگ در هفته گذشته را داشتند.

-سخت‌افزار و تجهیزات، تجهیزات صنعتی و حمل و نقل بار زمینی با بازدهی 4.2- ، 4.1- و 3.6- درصدی، کمترین بازدهی را در هفته گذشته در بین صنایع بزرگ بازار ثبت کردند.

پیام بگذارید