رویدادهای مهم در هفته آتی (19 الی 25 خرداد)

–شنبه

برگزاری انتخابات پارلمان اروپایی (روز سوم)

–یکشنبه

برگزاری انتخابات پارلمان اروپایی (روز چهارم)

–دوشنبه

برآورد نهایی رشد اقتصادی سه ماهه اول ژاپن

تولیدات صنعتی ایتالیا

اعطای وام‌های جدید سیستم بانکی چین

–سه شنبه

رشد دستمزدها و نرخ بیکاری بریتانیا

شاخص کسب و کارهای کوچک NFIB آمریکا

–چهارشنبه

تورم مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان چین

تراز بودجه دولت و تورم مصرف‌کنندگان آمریکا

نشست کمیته بازار باز فدرال رزرو

–پنج شنبه

تولیدات صنعتی حوزه یورو

بولتن فصلی بانک مرکزی بریتانیا

تورم بخش تولید آمریکا

–جمعه

تراز تجاری ایتالیا و حوزه یورو

قیمت واردات آمریکا

سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا

پیام بگذارید