گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/03/21

️ در بازار امروز اتفاق افتاد:

رشد 0.79 درصدی شاخص کل

ثبت ارزش معاملات خرد 2.949 میلیارد تومان

خروج 81 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی

ورود 200 میلیارد تومانی پول به صندوق های سهامی توسط اشخاص حقیقی

سرمایه گذاری ها، محصولات شیمیایی، فرآورده های نفتی بیشترین ورود پول حقیقی به صنایع و بانک ها، سیمان، رایانه بیشترین خروج پول حقیقی از صنایع را به خود اختصاص دادند.

خلاصه وضعیت بازار سرمایه در تاریخ 21 خرداد 1403

پیام بگذارید