گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/03/23

️ در بازار امروز اتفاق افتاد:

افت 0.28 درصدی شاخص کل

ثبت ارزش معاملات خرد 1.852 میلیارد تومان

خروج 411 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی

ورود 344 میلیارد تومانی پول به صندوق های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی

کاشی و سرامیک، صنایع دارویی، اطلاعات و ارتباطات بیشترین ورود پول حقیقی به صنایع و بانک ها، فلزات اساسی، خودرو وساخت قطعات بیشترین خروج پول حقیقی از صنایع را به خود اختصاص دادند.

خلاصه وضعیت بازار سرمایه در تاریخ 23 خرداد 1403

پیام بگذارید