بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

وضعیت بازدهی صنایع در هفته منتهی به 23 خرداد 1403

-صنایع بزرگ بازار در هفته گذشته، شاهد بازدهی 1.4- درصدی به صورت میانگین بودند.

-بانک، ماشین‌آلات و خودرو با بازدهی 3.9 ، 0.9 و 0.7 درصدی، بیشترین بازدهی را در بین صنایع بزرگ در هفته گذشته را داشتند.

-وسایل خانگی، حمل و نقل بار زمینی و سخت‌افزار و تجهیزات با بازدهی 6.6- ، 4.3- و 4.0- درصدی، کمترین بازدهی را در هفته گذشته در بین صنایع بزرگ بازار ثبت کردند.

پیام بگذارید