گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/03/27

️ در بازار امروز اتفاق افتاد:

افت 0.79 درصدی شاخص کل

ثبت ارزش معاملات خرد 2.696 میلیارد تومان

خروج 411 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی

ورود 399 میلیارد تومانی پول به صندوق های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی

فرآورده های نفتی، هتل و رستوران، حمل و نقل آبی بیشترین ورود پول حقیقی به صنایع و بانک ها، فلزات اساسی، صنایع دارویی بیشترین خروج پول حقیقی از صنایع را به خود اختصاص دادند.

خلاصه وضعیت بازار سرمایه در تاریخ 27 خرداد 1403

پیام بگذارید