هفته‌نامه “تحلیل بازارهای ایران و جهان”هفته چهارم خرداد 1403

هفته‌نامه “تحلیل بازارهای ایران و جهان”
هفته چهارم خرداد ماه ۱۴۰۳

-کاهش بیش از انتظار تورم مصرف‌کنندگان اقتصاد آمریکا در ماه می و رسیدن به سطح 3.3 درصدی

-تداوم نگرانی‌های ناشی از ضعف تقاضا در اقتصاد چین با روند ضعیف شاخص‌های تورمی این کشور

-تعدیل انتظارات فدرال رزرو در زمینه تغییر نرخ بهره به تنها یک بار کاهش در سال جاری

-مداخله 62 میلیارد دلاری ژاپن در بازار ارز این کشور پس از کاهش ارزش ین به کمترین سطح 34 سال اخیر

-گزارش مرکز آمار از افزایش سرعت رشد اقتصادی کشور به 5.7 درصد در سال آینده

-برآورد بانک جهانی از افت شتاب رشد اقتصادی ایران ظرف سه سال پیش رو

پیام بگذارید