بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

وضعیت بازدهی صنایع در هفته منتهی به 30 خرداد 1403

صنایع بزرگ بازار در هفته گذشته، شاهد بازدهی 1.6- درصدی به صورت میانگین بودند.

بنادر و کشتیرانی، لاستیک و پلاستیک و محصولات کشاورزی با بازدهی 1.8 ، 0.6 و 0.4 درصدی، بیشترین بازدهی را در بین صنایع بزرگ در هفته گذشته را داشتند.

وسایل خانگی، خودرو و زغال‌سنگ با بازدهی 5.4- ، 4.1- و 3.6- درصدی، کمترین بازدهی را در هفته گذشته در بین صنایع بزرگ بازار ثبت کردند.

پیام بگذارید