گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/04/11

️ در بازار امروز اتفاق افتاد:

رشد 0.1 درصدی شاخص کل

ثبت ارزش معاملات خرد 2.820 میلیارد تومان

ورود 421 میلیارد تومانی پول به صندوق های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی

خروج 330 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی

حمل و نقل و انبارداری، هنری و سرگرمی، خدمات فنی و مهندسی بیشترین ورود پول حقیقی به صنایع و فلزات اساسی، بانک ها، انبوه سازی بیشترین خروج پول حقیقی از صنایع را به خود اختصاص دادند.

خلاصه وضعیت بازار سرمایه در تاریخ 11 تیر 1403

پیام بگذارید