گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/04/13

️ در بازار امروز اتفاق افتاد:

رشد 0.5 درصدی شاخص کل

ثبت ارزش معاملات خرد 4.107 میلیارد تومان

ورود 337 میلیارد تومانی پول به صندوق های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی

خروج 265 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی

فرآورده های نفتی، بیمه، ساخت دستگاههای ارتباطی بیشترین ورود پول حقیقی به صنایع و چندرشته ای صنعتی، خودرو و ساخت قطعات، بانک ها بیشترین خروج پول حقیقی از صنایع را به خود اختصاص دادند.

خلاصه وضعیت بازار سرمایه در تاریخ 13 تیر 1403

پیام بگذارید