بررسی بازدهی صنایع در هفته گذشته

وضعیت بازدهی صنایع در هفته منتهی به 13 تیر 1403

-صنایع بزرگ بازار در هفته گذشته، شاهد بازدهی 0.7 درصدی به صورت میانگین بودند.

-حمل و نقل زمینی، لاستیک و پلاستیک و خرده‌فروشی با بازدهی 16.5 ، 7.1 و 6.7 درصدی، بیشترین بازدهی را در بین صنایع بزرگ در هفته گذشته را داشتند.

-کانی فلزی، سخت‌افزار و تجهیزات و هتل و رستوران با بازدهی 7.5- ، 6.7- و 6.1- درصدی، کمترین بازدهی را در هفته گذشته در بین صنایع بزرگ بازار ثبت کردند.

پیام بگذارید