گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/04/17

️ در بازار امروز اتفاق افتاد:

رشد 1.72 درصدی شاخص کل

ثبت ارزش معاملات خرد 8.111 میلیارد تومان

ورود 312 میلیارد تومانی پول به صندوق های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی

خروج 201 میلیارد تومانی پول از صندوق های سهامی و اهرمی توسط اشخاص حقیقی

بانک ها، فرآورده های نفتی، خدمات فنی مهندسی بیشترین ورود پول حقیقی به صنایع و محصولات شیمیایی، چند رشته ای صنعتی، فلزات اساسی بیشترین خروج پول حقیقی از صنایع را به خود اختصاص دادند.

خلاصه وضعیت بازار سرمایه در تاریخ 17 تیر 1403

پیام بگذارید