گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/04/20

️ در بازار امروز اتفاق افتاد:

افت 0.35 درصدی شاخص کل

ثبت ارزش معاملات خرد 3.750 میلیارد تومان

ورود 518 میلیارد تومانی پول به صندوق های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی

خروج 410 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی

بیمه، کانی های غیرفلزی، استخراج کانه های فلزی بیشترین ورود پول حقیقی به صنایع و فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات، چند رشته ای صنعتی بیشترین خروج پول حقیقی از صنایع را به خود اختصاص دادند.

خلاصه وضعیت بازار سرمایه در تاریخ 20 تیر 1403

پیام بگذارید