گزارش روزانه «چکیده مدیریتی بازار سرمایه» تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰

️ در بازار امروز اتفاق افتاد:

رشد ۰.۸۹ درصدی شاخص کل

️رسیدن ارزش معاملات خرد به ۴.۲۶۸ میلیارد تومان

️ورود ۴.۲ میلیارد تومانی پول به سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی

️ورود ۲۵۷ میلیارد تومانی پول به صندوق های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی

پیام بگذارید