گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/01/27

️ در بازار امروز اتفاق افتاد:

رشد حدود 0.5 درصدی شاخص کل

رسیدن ارزش معامالت خرد به 2,791 میلیارد تومان (خروج 329 میلیارد تومانی پول از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی)

ورود 208.5 میلیارد تومانی پول به صندوق های سهامی توسط اشخاص حقیقی

ورود 120 میلیارد تومانی پول به سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی

فلزات اساسی، خودرو و سیمان بیشترین ورود پول حقیقی به صنایع و بانک ها، حمل و نقل و انبارداری ، لاستیک و پلاستیک بیشترین خروج پول حقیقی از صنایع را به خود اختصاص دادند.

پیام بگذارید