گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/03

️ در بازار امروز اتفاق افتاد:

رشد حدود 0.17 درصدی شاخص کل

رسیدن ارزش معامالت خرد به 5.632 میلیارد تومان (کمی بالاتر از میانگین موزون هفتگی و ماهانه)

ورود 620 میلیارد تومانی پول به صندوق‌های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی

خروج 46 میلیارد تومانی پول از صندوق‌های سهامی توسط اشخاص حقیقی

استخراج کانه‌های فلزی ،سرمایه گذاری‌ها و ساخت محصولات فلزی بیشترین ورود پول حقیقی به صنایع و فرآورده های نفتی ،کانی‌های غیر فلزی، اطلاعات و ارتباطات بیشترین خروج پول حقیقی از صنایع را به خود اختصاص دادند.

پیام بگذارید