گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/04

️ در بازار امروز اتفاق افتاد:

افت 0.58 درصدی شاخص کل

رسیدن ارزش معامالت خرد به 5.768 میلیارد تومان (نزدیک به میانگین موزون هفتگی و بالاتر از میانگین موزون ماهانه)

ورود 371 میلیارد تومانی پول به صندوق‌های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی

خروج 47 میلیارد تومانی پول از صندوق‌های کالایی توسط اشخاص حقیقی

خودرو و ساخت قطعات ،سرمایه گذاری‌ها و ساخت محصولات فلزی بیشترین ورود پول حقیقی به صنایع و فلزات اساسی، انبوه سازی، چند رشته ای صنعتی بیشترین خروج پول حقیقی از صنایع را به خود اختصاص دادند.

پیام بگذارید