گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/12

️ در بازار امروز اتفاق افتاد:

افت 0.17 درصدی شاخص کل

رسیدن ارزش معاملات خرد به 3.845 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون هفتگی و ماهانه)

خروج 214 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی

ورود 602 میلیارد تومانی پول به صندوق های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی

حمل و نقل و انبارداری، قند و شکر و رایانه بیشترین ورود پول حقیقی به صنایع و چند رشته ای صنعتی، فرآورده های نفتی و خودرو و ساخت قطعات بیشترین خروج پول حقیقی از صنایع را به خود اختصاص دادند.

پیام بگذارید