گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/16

️ در بازار امروز اتفاق افتاد:

افت 0.23 درصدی شاخص کل

رسیدن ارزش معاملات خرد به 4.144 میلیارد تومان (نزدیک به میانگین موزون هفتگی وکمتر از میانگین موزون ماهانه)

خروج 84 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی

خروج 255 میلیارد تومانی پول از صندوق های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی

انبوه سازی، رایانه و محصولات غذایی بیشترین ورود پول حقیقی به صنایع و بانک ها ، فلزات اساسی و فرآورده های نفتی بیشترین خروج پول حقیقی از صنایع را به خود اختصاص دادند.

پیام بگذارید