گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/19

️ در بازار امروز اتفاق افتاد:

افت 0.55 درصدی شاخص کل

رسیدن ارزش معاملات خرد به 3.822 میلیارد تومان (کمتر از میانگین موزون ماهانه)

خروج 60 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی

ورود 507 میلیارد تومانی پول به صندوق های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی

صنایع نیروگاهی، رایانه، خودرو و ساخت قطعات بیشترین ورود پول حقیقی به صنایع و محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و بانک ها بیشترین خروج پول حقیقی از صنایع را به خود اختصاص دادند.

پیام بگذارید