گزارش روزانه بازار سرمایه تاریخ 1403/02/26

️ در بازار امروز اتفاق افتاد:

افت 0.05 درصدی شاخص کل

رسیدن ارزش معاملات خرد به 4.486 میلیارد تومان (نزدیک به میانگین موزون هفتگی و ماهانه)

خروج 260 میلیارد تومانی پول از سهام و حق تقدم توسط اشخاص حقیقی

ورود 406 میلیارد تومانی پول به صندوق های درآمد ثابت توسط اشخاص حقیقی

صنایع نیروگاهی،تامین سرمایه و بورس، انبوه سازی بیشترین ورود پول حقیقی به صنایع و محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، چند رشته ای صنعتی بیشترین خروج پول حقیقی از صنایع را به خود اختصاص دادند.

پیام بگذارید